Geography important 10 quiz

❇️ भूगोल प्रश्न व उत्तरे ❇️   Q-1) हा भारताचा द्वितीय क्रमांकाचा शेती आधारित उद्योग आहे? उत्तर :- साखर उद्योग   Q-2) दगडी कोळश्याच्या जागतिक उत्पादनात भारताचा कितवा क्रमांक आहे? उत्तर :- चौथा   Q-3) महाराष्ट्रात पश्चिम किनारपट्टी व सह्याद्रीच्या पश्चिम उतार या भागात प्रामुख्याने ——-प्रकारचा पाऊस पडतो? उत्तर :- प्रतिरोध पर्जन्य   Q-4) भारतातील …

Geography important 10 quiz Read More »