पोलीस भरती टेस्ट – 11 | police bharti special test no. – 11

police bharti online test series

#1. खालील पर्यायांतील विसंगत पर्याय ओळखा.

#2. एका प्राणिसंग्रहालयात काही हत्ती व काही बदके आहेत. त्यांच्या माना मोजल्यास एकूण 37 होतात. पाय मोजल्यास एकूण 116 होतात. त्यापैकी हत्तींची संख्या किती ?

#3. 'कमलनयन रामाला पाहून सीतेला आनंद झाला.' सदर वाक्यात कमलनयन या शब्दाचा समास कोणता?

#4. अयोग्य जोडी निवडा.

#5. क्रियेच्या संबंधाने ज्याच्यापासून वियोग दाखवायचा त्या शब्दाची विभक्ती कोणती?

#6. 'श, ष, स' या वर्णांना काय म्हणतात ?

#7. पुढीलपैकी कोणत्या नामाचे सामान्य रूप होते /

#8. कोणत्या वेदामध्ये संगीताचा उल्लेख केलेला आहे ?

#9. 'विंध्य पर्वत' हा कोणत्या प्रकारचा पर्वत आहे ?

#10. केक आणि पाव सछिद्र व हलके बनविण्यासाठी कशाचा उपयोग करतात?

#11. खालीलपैकी कोणती संस्था पुण्यामध्ये नाही ?

#12. यथेष्ट = ?

#13. ओकारान्त पुल्लिंगीनामाचे सामान्यरूप____ होते?

#14. या पुरस्काराला आशियातील नोबेल पुरस्कार म्हणून ओळखले जाते.

#15. 'कंकण हाती बांधणे" या म्हणीचा अर्थ काय ?

टेस्ट सबमिट करा

Results

-

अभिनंदन तुम्ही पास झाला आहात …! वेबसाईट वरील अशाच टेस्ट नक्की सोडवा…!

अभ्यास कमी झाला आहे पुन्हा प्रयत्न करा…! Next time नक्कीच पास व्हाल…!

एकूण गुण – 15      passing – 10

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *